241

km2, katrorë

1996

Viti i formimit

39.884

Banorë

Mirësevini

Informata reth Komunës Saraj

Veprimtaria ekonomike

Veprimtaria ekonomike

Vendbanimet e Komunë së sarajit si veprimtari kryesore kanë Bujqësinë dhe blegtorinë dhe bletarinë.

lexo më tepër
Pozita gjeografike

Pozita gjeografike

Komuna e Sarajit ka një pozitë të volitshme gjeografike për zhvillimin e turizmit, pasiqë në territorin e sa gjenden shume objekte me rëndësi vitale.Në territorin e kësaj komune gjenden shumë..

lexo më tepër
Relievi

Relievi

Komuna e sarajit ka reliev fushorë, kodrinorë dhe malorë. Relievi fushorë shtrihet në rrjedhën e lumenjve Vardar dhe Treska. Fshatrat Gllumovë, shishovë , Gërçec , Krushopek dhe Llokë shtrihen …

lexo më tepër
Popullata

Popullata

Komuna e Sarajit ka 35.804 banorë. Në 1 km2 jetojnë 158 banorë me këtë strukturë nacionale : 91.5% shqiptarë, 3.9% maqedonas,3.2 % boshnjak dhe në numër të vogël rom, turq e tjerë.

lexo më tepër

Shërbime për qytetarët

Tel:  02 234 785
Email:  service@saraj.gov.mk

Më tepër>