Pozita gjeografike

Pozita gjeografike

Komuna e Sarajit ka një pozitë të volitshme gjeografike për zhvillimin e turizmit, pasiqë në territorin e sa gjenden shume objekte me rëndësi...

Read more
Relievi

Relievi

Komuna e sarajit ka reliev fushorë, kodrinorë dhe malorë. Relievi fushorë shtrihet në rrjedhën e lumenjve Vardar dhe Treska. Fshatrat Gllumovë...

Read more
Popullata

Popullata

Komuna e Sarajit ka 35.804 banorë. Në 1 km2 jetojnë 158 banorë me këtë strukturë nacionale : 91.5% shqiptarë, 3.9% maqedonas,3.2 % boshnjak dhe në...

Read more