Основни училишта

Во општина Сарај има 8 основни училишта: О.У  “Дитуриа” – Сарај (Грчец, Крушопек, Лака)  Директор: Рафиз Амети 022057-872   dituriasaraj3@gmail.com    www.dituria.edu.mk О.У  “Бајрам Шабани” – Кондово Директор...

More info