Shkollat Fillore

Ne komunen Saraj gjithsej  ka 8 shkolla qendrore fillore:

SH.F “Dituria” – Saraj (Gërçec, Krushopek, LLokë)

 • Drejtori: Rafiz Ameti
  022057-872

Sh.f “Bajram Shabani” Kondovë

 • Drejtori: Mensur Jakupi
  022058-536

Sh.F “Emin Duraku” – Bukoviq (Semenisht, Arnaqi)

 • Drejtor: Bukurije Ajvazi
  022059-107

Sh.F “Ibe Palikuqa” – Bojanë (Llaskarcë, Paniçar)

 • Drejtori:Bari Mamuti
  022059-107

Sh.f “Drita” – Rahçe (Kopanicë)

 • Drejtori: Muzafer Bislimi
  02 2058536

Sh.f “Faik Konca” – Radushë (Vorcë)

 • Drejtori: Isni Mustafa
  022052-561

Sh.F “Bedri Tahiri” – Sullare e poshtme (Sullare e epërme)

 • Drejtori: Neim Rexhepi

SH.f “Sami Frashëri” – Gllumovë (Shishovë, Matk)

 • Drejtori: Isni Mustafa
  022052-561