Shkollat Fillore

Ne komunen Saraj gjithsej  ka 8 shkolla qendrore fillore:

SH.F “Dituria” – Saraj (Gërçec, Krushopek, LLokë)

 • Drejtori: Gani Asllani
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]+38972253349  [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]dituriasaraj3@gmail.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.dituria.edu.mk

Sh.f “Bajram Shabani” Kondovë

 • Drejtori: Mensur Jakupi
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]022058-536   [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]bajramsabani1@gmail.com    [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.bajramshabani.edu.mk

Sh.F “Emin Duraku” – Bukoviq (Semenisht, Arnaqi)

 • Drejtor: Bukurije Ajvazi
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]022059-107   [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]ou.eminduraku@yahoo.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.eminduraku.edu.mk

Sh.F “Ibe Palikuqa” – Bojanë (Llaskarcë, Paniçar)

 • Drejtori:Bari Mamuti
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]022059-107   [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]ibe.palikuqa@gmail.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.ibepalikuqa.edu.mk

Sh.f “Drita” – Rashçe (Kopanicë)

 • Drejtori: Ramadani Kovaçi
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]02 2058536   [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]shkolla_drita@live.com    [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.drita.edu.mk

Sh.f “Faik Konca” – Radushë (Vorcë)

 • Drejtori: Besim Agushi
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]070903234   [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]ou.faikkonica@hotmail.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.faikkonica.edu.mk

Sh.F “Bedri Tahiri” – Sfillare e poshtme (Sfillare e epërme)

 • Drejtori: Neim Rexhepi
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]022038-858 [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]oubedritairi@hotmail.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.bedritairi.edu.mk

SH.f “Sami Frashëri” – Gllumovë (Shishovë, Matk)

 • Drejtori: Ajdin Feta
  [trx_icon icon=”icon-phone” color=”#000000″ top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]022052-561  [trx_icon icon=”icon-mail” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] samifraseri@yahoo.com   [trx_icon icon=”icon-globe-light” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”] www.samifrasheri-saraj.edu.mk
Kalo te paneli