Administrata

ADMINISTRATA E KOMUNËS SË SARAJIT PËRBËHET PREJ 2 SEKTORËVE Sektori për punë juridike, financiare dhe të përgjithshme Sektori për urbanizëm , çështje komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor ka këto njësi: Ky sektorë ka gjshatë njësi, dhe atë...

More info

Kompetencat e Kryetarit

Kompetencat e Kryetrait të Komunës : Kryetari I Komunës e përfaqëson Komunën; E kontrollon ligjshmërinë e vendimeve të këshillit; I publikon vendimet e këshillit në gazetën zyrtare të Komunës; E garanton implementimi e vendimeve të këshillit...

More info

Saraj

Saraj

Eshte fshati më i madh për nga numri i popullsisë në rrethinën e Dêrvendit.Fshati është me populate shumnacionale .Sipas një shënimi gazetaresk ,emri i tij vjen nga fjala Seray,pronë ose obor I Pashës(pushimore). Sesa i vjetër është si ojkonim...

More info

Gllumova

Gllumova

Gjendet në pjesën më jugore të Dërvendit ,nja 10 km larg Shkupit. Në veri ka fushën Draçe në jug Shishovën në lindje Gërçecin e liqenin artificial.Matka,kurse në perendim ka Kodrën e Kishës .Shtrihet mu afër ngushticës së...

More info

Rreth nesh

Komuna e Sarajit është njëra nga komunat rurale në qytetin e Shkupit, dita e themelimit të Komunës së Sarajit është 13 Dhjetor 1996, kjo është data e mledhjes së parë të Këshillit të Komunës. Qytetarët e Sarajit ndryshe njhen si Dervenas si dhe...

More info

Akademi përkujtimore në Saraj

Akademi përkujtimore në Saraj

Bexheti: Baci Halil u angazhua fuqishëm në unifikimin e popullatës shqiptare Akademi përkujtimore në Saraj, Bexheti: Baci Halil u angazhua fuqishëm në unifikimin e popullatës shqiptare Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti si dhe shumë...

More info

Svillare

Svillare

Gjendet në veri të Dërvendit .Ështe fshat i tipit shpërndarë ,i ndarë në di pjesë :në Svillare e Poshtme dhe Svillare e Epërme.Fjala Svillare vjen nga fjala Turke,Surdquo,që do të thotë ujë dhe sufiksit të turqishtes ndash;llar(vend me ujë). Si...

More info

Kondova

Kondova

Ky vendbanim gjendet në verilindje të Dërvendit ,reth 4 km largë lagjes së parë të Shkupit.Emri i këtij fshati të Dërvendit vjen nga emri personal Kondo,emër ky që ishte në përdorim të shpeshtë te shqiptarët dhe prapashtesës “ovo” (ovo).Duke mos...

More info

Bojana

Bojana

Emri i saj vjen nga emri i një lumi ,që në mesjetë kalonte nëpër Maqedoninë e atëhershme e që shpiente në  Shën Nikollë .Këtu gjendet edhe Lagjja e këtij fshati Dufçe po si dhe malhalla Bukurovoj. Emri Bojona vjen nga fjala e vjetër Bunë ,e...

More info