Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi...

Read more

Vendbanimet

Saraj Lubin Llokë Krushopek Gërçec Shishovë Gllumovë Arnaqi e Epërme Arnaqi e Poshtme Semenisht Çajlanë Bukoviq Paniçar Rahoviç Llaskarcë Bojanë...

Read more