Vendbanimet

Ne Komunën Saraj ka gjithsej 24 vendbanime: Saraj Lubin Llokë Krushopek Gërçec Shishovë Gllumovë Matkë Arnaqi e Epërme Arnaqi e Poshtme Semenisht Çajlanë Bukoviq Paniçar Rahoviç Llaskarcë Bojanë Kondovë Sfillare e Poshtme Sfillare e Epërme...

More info