Arsimi

Arsimi

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj” Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu” Fakullteti Teologjik në Kondovë

More info

Çerdhja – Filiz

Çerdhja e parë publike në Saraj. Kapaciteti është reth 100 deri 120 fëmijë. Hapësira e cerdhes është 700 metra katrorë. Investimi është I përbashkët I Ministrisë për Politik Sociale dhei Komunës së Sarajit, si dhe një pjesë është bërë me donacion...

More info

Shëndetësi

Shëndetësi

Në territorin e komunës së Sarajit veprojnë një numër i madh i ordinancave : Ordinanca e mjeksis së përgjithshme Ordinanca Stomatologjike Barnatore   Jeta Medika – Saraj AL – Hani – Bukoviq Remi Dent – Saraj Saraj Medika – Saraj Vita...

More info