Буџет на општината

Bilans na prihodi na stavka rebalansAl

Bilans na rashodi na stavka RebalansAl

Bilans na tekovno operativni rashodi RebalansAl

Bilans na kapitalni rashodi RebalansAl

Vtor poseben del RebalansAl

Add Comment