Raporto problem në Komunën Saraj

Emri dhe Mbiemri:*
Numri i telefonit:*
Vendbanimi:*
Përshkruaj problemin/defektin: