Факултет за Исламски Науки – Скопје

Факултетот за исламски науки е основана во 1995 година, додека од 22.12.1997 година тој почна да работи за прв пат. Овој факултет се наоѓа во село Кондово – Општина Сарај. Факултетот за исламски науки во Скопје (ФСИИ) е единствената...

More info