Medreseja Isa Beu

Shkolla e Mesme Islame “Medreseja Isa Beu” është shkollë e orientuar profesionale dhe bën pjesë në rangun e shkollave të mesme. Si shkollë qendrore është në fshatin Kondovë, komuna e Sarajit në pjesën perëndimore të Shkupit. Vepron si shkollë e...

More info

Arsimi

Arsimi

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj” Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu” Fakullteti Teologjik në Kondovë

More info

Çerdhja – Filiz

Çerdhja e parë publike në Saraj. Kapaciteti është reth 100 deri 120 fëmijë. Hapësira e cerdhes është 700 metra katrorë. Investimi është I përbashkët I Ministrisë për Politik Sociale dhei Komunës së Sarajit, si dhe një pjesë është bërë me donacion...

More info

Shëndetësi

Shëndetësi

Në territorin e komunës së Sarajit veprojnë një numër i madh i ordinancave : Ordinanca e mjeksis së përgjithshme Ordinanca Stomatologjike Barnatore   Jeta Medika – Saraj AL – Hani – Bukoviq Remi Dent – Saraj Saraj Medika – Saraj Vita...

More info

Të nderuar qytetarë

Të nderuar qytetarë

Kam nderin që sot në një ditë të veçantë për komunën tone, në emrin tim dhe në emër të të gjithë të punësuarve tju uroj këtë ditë. Urime 13 Dhjetori, ditën e komunës së Sarajit. Dita e sotme është padyshim një datë e rëndësishme në kalendarin e...

More info

Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi, vizioni, misioni, bashkëpunimi, brezat e ardhshëm të suksesshëm janë vetëm disa nga vlerat që përshkruhen...

More info

Vendbanimet

Ne Komunën Saraj ka gjithsej 24 vendbanime: Saraj Lubin Llokë Krushopek Gërçec Shishovë Gllumovë Matkë Arnaqi e Epërme Arnaqi e Poshtme Semenisht Çajlanë Bukoviq Paniçar Rahoviç Llaskarcë Bojanë Kondovë Sfillare e Poshtme Sfillare e Epërme...

More info