Buxheti 2018

Bilansi i shpenzimeve artikulli AI  Bilansi i shpenzimeve artikulli KAl   Bilansi i shpenzimeve artikulli TAl   Bilansi i të аdhurave Tabela fiskale e buxhetit   

More info