Buxheti 2018

Bilansi i shpenzimeve artikulli AI 

Bilansi i shpenzimeve artikulli KAl  

Bilansi i shpenzimeve artikulli TAl  

Bilansi i të аdhurave

Tabela fiskale e buxhetit  

Add Comment