Komuna Saraj bën pastrimin dhe rregullimin e Liqenit Treska.

Komuna Saraj bën pastrimin dhe rregullimin e Liqenit Treska.

Komuna e Sarajit për her të parë bën investim në Liqenin “Treska” ku ka angazhuar Ndërmarjen Publike Komunale “Saraj” për të rregulluar hapsirën e Liqenit vend i cili është i frekuentuar në sezonin e verës ku dhe pritet së shpejti të përfundoj pastrimi dhe rregullimi i kësaj hapsire, jan vënduar kontenier për gjuajtjen e mbeturinave, shtrati i liqenit është pastruar nga mbetjet e ujit dhe gjithçka pritet të bëhet gati për një afat sa më të shkurtë.

Gjithashtu Komuna e Sarajit është në pritje nga Ministria e Ekonomisë që kjo zonë të shpallet zonë e lirë dhe turistike.

Nga Komuna e Sarajit ju bëjmë thirrje të gjith qytetarëve që do të duan të frekuentojnë këtë hapsirë që të bëjnë kujdes me mbeturinat, dhe se hyrja do të jetë me biletë hyrëse.

Add Comment