Korigjim i SHPALLJES nr.4/2018 për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e R.M – së të ankandit publik elektronik në Komunën e Sarajit

Korigjim i SHPALLJES nr.4/2018  për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e R.M – së të ankandit publik elektronik në Komunën e Sarajit
Shkarko Shpalljen