Vendim për Moszbatimin e vlerësimit strategjik dhe SEA Formular për DUPL per NK 285/1 KK Gllumovë

Vendim për Moszbatimin e vlerësimit strategjik dhe SEA Formular për DUPL per NK 285/1 KK Gllumovë

[trx_button type=”square” style=”default” style_color=”original” size=”small” icon=”icon-file-pdf” link=”http://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/Odluka-za-nesproveduvanje-scan-2.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Shkarko vendimin[/trx_button]

[trx_button type=”square” style=”default” style_color=”original” size=”small” icon=”icon-file-pdf” link=”http://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/Formular-SEA-skenirana.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Shkarko SEA Formularin[/trx_button]

Kalo te paneli