VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK DHE SEA FORMULAR, f. Lubin

VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK DHE SEA FORMULAR, f. Lubin

[trx_button type=”square” style=”default” style_color=”original” size=”small” icon=”icon-file-pdf” link=”http://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/odluka-za-nesproveduvanje-1.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]Shkarko Vendimin[/trx_button]

[trx_button type=”square” style=”default” style_color=”original” size=”small” icon=”icon-file-pdf” link=”http://saraj.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/SEA-formular-scan.pdf” popup=”no” top=”inherit” bottom=”inherit” left=”inherit” right=”inherit”]SEA Formular[/trx_button]

Skip to toolbar