Partneret

Kryetari

CURRICULUM VITAE

bllerim_bexheti_432356668.jpg

  Emri:                 Blerim
  Mbiemri:            Bexheti
  Datelindja:         16.10.1976
  Nacionaliteti:      Shqiptar
  Statusi Civil:       I martuar, baba i tre femijeve
  Adresa:              Gllumovë - Saraj, Shkup, Maqedoni

INSTITUCIONI FAKULTETI JURIDIK – UNIVERSITETI  I PRISHTINES
DATA 2001

TITULLI Jurist i diplomuar

                                                            
  Pervoja profesionale:   2002-2005  Bashkepunetor profesional- Ministria e Drejtesise
             2005-2006  Avokat 
             2006-2008  Deputet i BDI-se, ne Kuvendin e RM 
             2008-2009  Deputet i BDI-se, ne Kuvendin e RM

             2009 – 2011: Kryetar Komune 

             2011-2014:    Ministër I Drejtësisë 

  Aktivitete:   - Kryetar i komisionit per pushtet lokal te Kuvendit te R.M  
                   - Zv.Kryetar i komisionit per politike te jashtme te Kuvendit te R.M
                   - Zv.Kryetar i delegacionit te Kuvendit te R.M ne komitetin parlamentarper stabilizim dhe asocim.
                   - Anetar i komisionit juridiko-ligjdhenes
                   - Zv.Anetar i komisionit per ceshtje europiane


  Gjuhet e huaja:      gj.Maqedone, Angleze, Ceke, Kroate

  Aftesi te tjera:     Microsoft Office literate (Word, Excel, Power point, Access)