Здравство

Здравство

Во територијата на општина Сарај работат голем број на амбуланти: Општа клиника Стоматолошка клиника Аптеки Јета медика – Сарај Ал-Хани – Буковиќ Реми Дент – Сарај Сарај медика – Сарај Вита Катерина – Буковиќ Дрита Дент – Сарај Ени Медика –...

More info