Здравство

Здравство

Во територијата на општина Сарај работат голем број на амбуланти: Општа клиника Стоматолошка клиника Аптеки Јета медика – Сарај Ал-Хани –...

Read more
Образование

Образование

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme...

Read more
Населени места

Населени места

Во општина Сарај има 24 населени места: Сарај Љубин Лака Крушопек Грчец Шишево Глумово Матка Горна Арнакија Долна Арнакија Семеништ Чајлане...

Read more