ОБЈАВА бр.2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Сарај

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТИПСКА НАСЕЛБА ЗА...

More info

Urime 8 Marsi

Urime 8 Marsi

  Me rastin e 8 marsit Ditës ndërkombëtare të gruas dëshiroj të përcjellë urimet më të përzemërta për nënat, motrat, gjyshet, vajzat tona dhe u shpreh urimet e mija të sinqerta duke ju dëshiruar suksese dhe prosporitet në çdo fushë të jetës...

More info

Населени места

Населени места

Во општина Сарај има 24 населени места: Сарај Љубин Лака Крушопек Грчец Шишево Глумово Матка Горна Арнакија Долна Арнакија Семеништ Чајлане Буковиќ Паничар Раховиќ Ласкарце Бојане Кондово Долно Свиларе Горно Свиларе Радуша Ворца Рашче Копаница

More info