Saraji me Urë të Re

Shkup 12 mars-Kryetari i  Qytetit te Shkupit Koce Trajanovski së bashku me drejtorët e ndërmarjeve publike që...

Read more