to jot down a report to the follow. Normally requires destination 3 periods over the student’s studies Typically, follow needs site 3 instances throughout the student’s scientific studies. Primary, effective guidance, and afterwards...

More info

The Pay Paper Game

You should purchase college research papers out of us due to these reasons. In the event the young person would love to cover writing a research paper, he starts searching for the most inexpensive service that would be prepared to supply the...

More info

Komisionet e këshillit

1. Komisioni kandidues i këshillit të komunës së Sarajit Kyetar i komisionit kandidues: Jahi Hoxha Anëtar: Resul Ajdini Jusuf Memedi 2. Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhjeve dhe emërimeve të këshillit të komunës: Kryetar: Muhamed Elmazi...

More info

Fakulteti i Shkencave Islame

Fakulteti i Shkencave Islame është themeluar më vitin 1995, ndërkaq më 22 – 12- 1997 ka filluar punën për herë të parë. Ky fakultet gjendet në F. Kondovë – Komuna e Sarajit. Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup (FSHI) është institucion i vetëm i...

More info