Partneret

LUBIN

Gjendet  në veri të Dërvendit , e në jug të Raçes.Ky vendbanim shtrihet në vazhdim të Sarajit dhe me Kondovën e ndan vetëm lumi Vardar .Thuhet se në kohën antike pjesa e poshtme e Lubinit ka qenë detare dhe në të kishte jetuar lloi i peshkut lubin(Dicemirachus lebrax,me dy nënllojet e tij Dracin e Simudut).Ky lloi peshku(lubin)jetonte edhe në brigjet e Detit Mesdhe .Çabej për fjalën Lubin thotë;Lubia htrigë ,që në ëndje e ka mishin e fëmijëve të vegjël.

Idriz Ajetit(KGJ) si Lubonja shënon një emër fshati në Kosovë Sa i përket popullatës mund të supozojmë se shqiptarët e parë ë këtuj fshati kanë ardhur nga Matka e Dërvendit .Banorët e Matkës ishin njerëz të pasur ,që në kohën Osmane kishin pasur çifliqet e tyre në Lubin dhe në Ozorçin(në Bardhovcin e atëhershem)të Shkupit ,që don të thotë se Lubini ka qenë vend agallarësh ,njësoj si Matka e Sullarja .Pjesa dërmuese boshnjakëve janë nga Sanxhaku e nga Nikshiqi .Një valë e tyre u vendosën në rrethet buzë maleve ,si në Batincë ,Lubin ,Kondovë e në ndonjë vend tjetër.

Pjesa më e madhe e tyre ngulitën në Maqedoni dhe në Turqi në kohën e Rankoviçit .Shkruajnë me alfabetin qirilik,të stillit gotik,flasin boshnjakisht të përzier me sanxhakishten .Janë të fesë Islame.Të parët e tyre më tepër kishin qenë dhiar (ose siç thonë ata kozarë).Andej gjithmonë vendbanimet e tyre kishin locuar buzë maleve.Skoku ,për ojkonimin e Lubin e përdor Breg Lubina(Bregu i lubin).