Partneret

RADUSHA

Shtrihet kundruall Malit Zheden ,në veri të Dërvendit..Gjeneza e këtij emëri vjen nga emri personal Radosh .Sipas burimeve folklorike thuhet se ky ojkonim është i kohës paraislamike ,para shekullit XV dhe se në atë kohë Radusha kishte qenë një qytet tregtarë i pajisur me doganë,hamame ,kishë e që kishte pasur edhe një fabrikë tegullash. Në ate qytet kishin jetuar fisi Toli .Fis të tillë Toli në fillim te shekullit XV ka pasur në Split (në rethin e tij).Sipas gjuhëtarit shqiptar .Sipas ekrem Cekës emri Radushë vjen nga emir radon(qytet mesjetar) që krahasaon me emrin “Kepi i Radonit;,të cilin në dokumentet mesjetare e gjejmë si Radon.

Skoku për të thotë :në perendim të Radushës ka pasur Tufite-emeër i gëlqerorës të kristalltë .Për pasurinë e pashtershme minerale të Radushësh duke e paraqitur në lajmëtarin e tij dhe fotografi.Milan Arseniç në librin e tij Historija e Herodotit thotë :në kohën antike ka ekzistuar qyteti Radosh .Sipas Vajgandit emërvende Rados-(Radosh)ka edhe në Italinë jugore dhe se fjala Rados-është dorishte-ilire