Се отвора алтернативен пат во Копаница

Се отвора алтернативен пат во Копаница
🚧 Во Копаница се отвора алтернативен пат со локација од влезот на населеното место до Резервоарот за вода за пиење – во должина од 1100м
Отворањето на овој пат ќе го олесни движењето на жителите кои се движат на ова зона.