✅ Përfundon ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Kopanicë

✅ Përfundon ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Kopanicë
🚧 Sipas planifikimit të projektit, gjatë punimeve ndërtuese janë instaluar dy Kolektorë kryesorë, njëri me kapacitet prej F400 – gjatësi prej 239m dhe tjetri Kolektor me kapacitet prej F315- gjatësi prej 1876m.
🚧 Në sistemin e kanalizimit fekal është instaluar edhe tubacioni për kyçjen e amvisërive, në gjatësi prej 10.015m – me kapacitet prej F250 dhe përmban mbi 500 shakte, që do të mundësojë kyçjen e mbi 90 % të shtëpive që gjinden ne këtë vendbanim.
👉 Sistemi i sapokrijuar i kanalizimit ka përfunduar 4 muaj para afatit të parashikuar kohorë dhe është punuar me të gjitha standardet e duhura, që siguron asgjësimin e sigurt dhe efikas të ujërave të zeza, duke reduktuar rrezikun e kontaminimit dhe shpërthimit të sëmundjeve.
– Vlera e Projektit është 78.968.334,00 den me TVSH dhe ky projekt zgjidh një problem serioz infrastrukturorë për vendbanimin Kopanicë.