💡💡Ndërmarja publike komunale “Akcios” ka filluar punën në teren

💡💡Ndërmarja publike komunale “Akcios” ka filluar punën në teren
💡💡Ndërmarja publike komunale “Akcios” ka filluar punën në teren, duke intervenuar në sanimin e defekteve të ndriçimit publik që nodheshin në vendbanimet: Kondovë, Sfiillare, Rashçe, Gllumovë dhe Saraj në Rr.2 dhe Rr.10.
👉 Ekipi i ndërmarjes do të vazhdoj me aksionin edhe ditët në vijim për të intervenuar në të gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit që hasin në probleme me ndriçimin publik.
📞 Për të raportuar problem në lidhje me ndriçimin publik, kontaktoni në 076 447 799.