💡Ndërmarja Publike Komunale Akcios ka intervenuar në sanimin e defektit të ndriçimit publik, i shkaktuar nga banorë në vendbanimin Arnaqi e Epërme.

💡Ndërmarja Publike Komunale Akcios ka intervenuar në sanimin e defektit të ndriçimit publik, i shkaktuar nga banorë në vendbanimin Arnaqi e Epërme.

⚠️ Shkatërrimi i ndriçimit publik është i paligjshëm dhe i rrezikshëm. Lusim banorët që të jenë më të ndërgjegjshëm dhe le të punojmë së bashku për t’i mbajtur rrugët tona të ndriçuara mirë dhe të sigurta për të gjithë.