💻 Qyteti i Shkupit pajis me 49 laptop kabinetin e informatikës në Shkollën e mesme Saraj

💻 Qyteti i Shkupit pajis me 49 laptop kabinetin e informatikës në Shkollën e mesme Saraj
💻 Qyteti i Shkupit pajis me 49 laptop kabinetin e informatikës në Shkollën e mesme Saraj
Sot kryetari Blerim Bexheti bashkë me Drejtorin e shkollës së mesme Bedri Gjureci mirëpritën në vizitë Kryetaren e Qytetit të Shkupit znj. Danella Arsovska.
Në këtë vizitë gjithashtu kishin mundësinë që të takohen me nxënësit dhe mësimdhënësit për bashkëbisedim rreth problematikave dhe sfidave me të cilat ata përballen në mënyrë që të mbështeten dhe të ju ofrohen mundësi dhe kushte më të mira pune.
Faleminderojmë sinqerisht Qytetin e Shkupit për përkrahjen e tyre në zhvillimin e procesit edukativo arsimor në Shkollën e mesme Saraj!