📚 Sot në hapësirat e shkollës fillore komunale “Dituria” në Saraj u zhvilluan Garat e diturisë, ku morën pjesë të gjitha shkollat fillore komunale që gravitojnë në teritorin e komunës së Sarajit

📚 Sot në hapësirat e shkollës fillore komunale “Dituria” në Saraj u zhvilluan Garat e diturisë, ku morën pjesë të gjitha shkollat fillore komunale që gravitojnë në teritorin e komunës së Sarajit
📚 Sot në lokalet e shkollës fillore komunale “Dituria” në Saraj u zhvilluan Garat e diturisë, ku morën pjesë të gjitha shkollat fillore komunale që gravitojnë në teritorin e komunës së Sarajit, përkatësisht nxënësit e 9 (nëntë) shkollave fillore.
Çdo shkollë mori pjesë me nga nji nxënës të klasës së VI-të, VII-të, VIII-të dhe IX-të, ose gjithësejt 36 nxënës në nivel komunal.
📊 Ditëve në vijim do të shpallen rezultatet oficiale dhe për nxënësit që do të rangohen në tre vendet e para do të ndahen diploma dhe dhurata simbolike, si dhe për shkollat fillore do të ndahen mirënjohje për pjesëmarje në këto gara.
Nga rezultatet e përgjithshme në bazë të pikëve të grumbulluara, shkolla që do të fitoj më shum pikë, do të shpallet shkolla fituese e Garave të Diturisë për vitin 2023.