🚜👨‍🌾 NJOFTIM

🚜👨‍🌾 NJOFTIM
Njoftohen të gjithë bujqit e Komunës së Sarajit se me datë 11.05.2023 (e ejnte) në ora 14:00 në hapësirat e komunës, Organi menaxhues i IPARD në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Burimeve Ujore do të fillojë organizimin e një fushate promovuese me qëllim prezantimin dhe rritjen e mundësive të përdorimit të fondeve nga programi IPARD për përdoruesit e mundshëm.
Masat e akredituara që do të prezentohen në këtë event janë:
👉 Investimet në asetet bazë të ekonomive bujqësore (investimet në ndërtimin e fermave, blerjen e traktorëve dhe makinerive bujqësore, investimet në përpunimin e prodhimit të vet bujqësor, ngritjen e plantacioneve të reja, etj.)
👉 Investimet në asetet bazë për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore (ndërtimi i objekteve përpunuese – thertore, mullinj, prodhimi i produkteve të mishit, kantinat e verës, përpunimi i frutave dhe perimeve – pajisja me makina, etj. …)
👉 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve në zonat rurale (mbështetja e të gjitha kapaciteteve prodhuese, e të gjitha aktiviteteve që ndodhen në zonat rurale)
Përfaqësues të Trupit Menaxhues IPARD dhe përfaqësues të Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural do të marrin pjesë në këtë aktivitet si prezantues.