🚧 🏗 Vazhdojnë punimet me intenzitet të lartë për ndërtimin e rezorvoarit për uj të pijshëm në vendbanimin Rashçe.

🚧 🏗 Vazhdojnë punimet me intenzitet të lartë për ndërtimin e rezorvoarit për uj të pijshëm në vendbanimin Rashçe.