15 vendime pune për kuadro arsimor dhe 7 për shërbim administrstivo-teknik të shkollave fillore

15 vendime pune për kuadro arsimor dhe 7 për shërbim administrstivo-teknik të shkollave fillore
Sot Kryetari Blerim Bexhet ndau15 vendime pune për kuadro arsimor dhe 7 për shërbim administrstivo-teknik të shkollave fillore që gravitojnë në komunën e Sarajit.
Të punësuarve ju dëshirojmë shëndet, suksese dhe përkushtim në zhvillimin e procesit edukativo arsimor.