Shkollat Fillore

Ne komunen Saraj gjithsej  ka 8 shkolla qendrore fillore:

SH.F “Dituria” – Saraj (Gërçec, Krushopek, LLokë)

 • Drejtori: Rafiz Ameti
  022057-872   dituriasaraj3@gmail.com    www.dituria.edu.mk

Sh.f “Bajram Shabani” Kondovë

Sh.F “Emin Duraku” – Bukoviq (Semenisht, Arnaqi)

 • Drejtor: Bukurije Ajvazi
  022059-107   ou.eminduraku@yahoo.com    www.eminduraku.edu.mk

  Sh.F “Ibe Palikuqa” – Bojanë (Llaskarcë, Paniçar)

Sh.f “Drita” – Rashçe (Kopanicë)

 • Drejtori: Ramadani Kovaçi
  02 2058536   shkolla_drita@live.com     www.drita.edu.mk

Sh.f “Faik Konca” – Radushë (Vorcë)

Sh.F “Bedri Tahiri” – Sfillare e poshtme (Sfillare e epërme)

SH.f “Sami Frashëri” – Gllumovë (Shishovë, Matk)