Pyetje për Kryetarin

Plotësoni formularin në vijim nëse keni pyetje për kryetarin e komunës. Ju faleminderit!