Pyetje për Kryetarin

Plotësoni formularin në vijim nëse keni pyetje për kryetarin e komunës. Ju faleminderit!

Emri:
Mbiemri:
Adresa:
Email:
Pyetja për Kryetarin: