SHPALLJE

SHPALLJE

  Komuna e Sarajit, shpall Shpallje Publike për angazhim të përkohshëm të personave për shpërndarjen, respektivisht distribuimin e Aktvendimeve për tatim të pronës për vitin 2018.  Në Shpalljen publike mund të paraqiten të gjithë personat e...

More info