NJOFTIM

NJOFTIM

Këqyrje publike Pas propozim PROJEKTIN URBANISTIK JASHTË PLANIT URBANISTIK për vendosje të kabllit të tensionit të ulët 0.4 kV përçues kabllovik nëntoksor për furnizim të bazë-stacionit për telefonijë mobile me object telekomunikacionit SK05463...

More info