3 kontrata për projekte shumë të rëndësishme për banorët e komunës së Sarajit

3 kontrata për projekte shumë të rëndësishme për banorët e komunës së Sarajit

👉 Sot Kryetari Blerim Bexheti bashkë me drejtorin e byrosë për zhvillim rajonal z. Ramiz Rexhepi nënshkruan 3 kontrata për projekte shumë të rëndësishme për banorët e komunës së Sarajit edhe atë:

🚚🚛 Furnizimi i ndërmarjes komunale me dy kamion për grumbullimin e mbeturinave, me kapacitet prej 5m3, me vlerë prej 7.000.000 denarë, ku byroja do të mbulojë 6.000.000 denarë ndërsa pjesën tjetër prej 1.000.000 denarë komuna e Sarajit,
♻️ Furnizimi i ndërmarjes komunale me 1 kamion fshesë me vlerë prej 6.313.000 denarë ku byroja do të mbulojë 2.694.000 denarë, ndërsa komuna do të siguron pjesën tjetër prej 3.156.500 denarë.
🚧 Faza e dytë e asfaltimit të rrugës Gërçec – Gërçec ku byroja për zhvillim do të mbulojë shumën prej 5.000.000 denarë.