Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë ANZHB Njp Shkup bashkë me kordinatorin e bujqësisë në komunën tonë sot mbajtën mbledhjen e radhës në hapsirat e Komunës së Sarajit

Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë ANZHB Njp Shkup bashkë me kordinatorin e bujqësisë në komunën tonë  sot mbajtën mbledhjen e radhës në hapsirat e Komunës së Sarajit
Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë ANZHB Njp Shkup bashkë me kordinatorin e bujqësisë në komunën tonë sot mbajtën mbledhjen e radhës në hapsirat e Komunës së Sarajit.
Në këtë takim u biseduan disa tema por më të veçuara ishin :
1.Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural per vitin 2023
2.Programi për financimin e prodhuesit bujqësor për ushqime per vitin 2023
3.Programi per pagesa direkte per vitin 2023
4.Programi për mbështetje te sigurimeve shoqërore për gratë që punojnë aktivitetin bujqësor për vitin 2023