Aksion I madh në Saraj, punohet intensivisht

Aksion I madh në Saraj, punohet intensivisht

Komuna e Sarajit dhe Ndërmarrjet Publike në kuadër të Qytetit të Shkupit “ Higjiena Komunale”, “Parqet dhe Gjelbërimet”, si dhe NKP “Saraj”, kanë realizuar një aksion të përbashkët për pastrimin dhe mirëmbajtjen e pastërtisë së përgjithshëm në Saraj. Gjatë realizimit të aksionit të pranishëm ishin edhe vetë zyrtarët e institucioneve komunale, si të Komunës së Sarajit, Blerim Bexheti, NKP “Higjiena Komunale” Samet Shabani dhe të NKP “Parqet dhe Gjelbërimet” Arian Muça.

 

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}