Aksion pë largimin e deponive të egra

Saraj 25 qershor-Ndërmarja publike “Saraj”, në bashkëpunim me ndërmarjet të cilat veprojnë në kuadrë të qytetatit të Shkupit, nga 22 deri më 24 qershor ,  realizoi aksionin për largimin e deponive të egra nëpër vendbanimet e Komunës së Sarajit. Ndërmarja ,  Higjiena Komunale ka bere pastrimin e deponive te egra ne f. Rashce, LLoke, afer liqenit Treska dhe ne fshatin  Gllumove, ndersa NP Parqet dhe Gjelbrimet kane bere , pastrimin e rrugës kryesore Saraj-Matke dhe Kondove- Svillare. Ndërmarja Publike ,  Ujsjellsi dhe Kanalizimi ka bere pastrimin e sistemeve te kanalizimit fekal edhe ate ne fshatrat,  Bojane, Grçec, Lubin dhe  Saraj, ndërsa ndërmarja rrugët e Maqedonisë ka bërë riparimin dhe meremetimin e të gjitha rrugicave nëpër teritotin e komunës së Sarajit.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}