Anketimit publik – Prezentimit publik

Anketimit publik – Prezentimit publik

Pas propozim planit – Plani detal urbanistik për pjesë të katërtën e qytetit VP 23.04, Komuna Saraj, e vërtetuar nga Komisioni për dhënien e mendimit për propozim të planeve në teritor të Komunës Saraj.

Shkarko planin në PDF