Arsimi është themeli i shoqërisë tonë,

Arsimi është themeli i shoqërisë tonë,

Andaj ne dhe sektori për arsim në komunën e Sarajit kemi qenë vazhdimisht të përkushtuar dhe kemi përmirësuar kushtet mësimore dhe infrstrukturore dukshëm në të gjitha shkollat fillore. Edhe në programën tonë zgjedhore që sot prezentova para arsimtarëve, si pikë prioritare dhe që i kemi kushtuar rëndësi të veçantë është zhvillimi i mëtutjeshëm i arsimit dhe digjitalizimi i shkollave në përgjithësi.