♻️Në kuadër të projektit “Ne ndryshojmë botën” Organizata jo qeveritare 4Select në bashkëpunim me komunën e Sarаjit dhe me përkrahje të Ambasadës së Republikës së Sllokavisë në Shkup, ka filluar me edukumin ekologjik në shkollat fillore të komunës së Sarajit, për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e pestë.

♻️Në kuadër të projektit “Ne ndryshojmë botën” Organizata jo qeveritare 4Select në bashkëpunim me komunën e Sarаjit dhe me përkrahje të Ambasadës së Republikës së Sllokavisë në Shkup, ka filluar me edukumin ekologjik në shkollat fillore të komunës së Sarajit, për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e pestë.

Edukimi ekologjik i nxënësve fillimisht është zhvilluar në shkollat fillore: Dituria – Saraj dhe Gërçec, Sami Frashëri – Gllumovë dhe Matkë, Drita-Rashçe, Faik Konica-Radushë, Bedri Tairi – Svillare dhe Bajram Shabani-Kondovë, ndërsa gjatë javëve...

More info

Tema e Puntorisë nga GEF

Tema e Puntorisë nga GEF

Në hapësirat e Komunës së Sarajit u mbajt Tema e Puntorisë nga GEF që ka të bëje me promovimin e menaxhimit të qëndrueshëm me token përmes forcimit të kornizave juridike dhe institucionale, ndërtim të kapaciteteve dhe ripërtrirja e zonave pyjore...

More info

Kryetari i Komunës së Sarajit realizoi takim me përfaqësuesit e organizatës 0-Mbetje, znj. Biljana Kostadinova dhe z. Emir Adem, kompani e cila meret me menaxhimin e grumbullimit të mbeturinave elektronike, baterive dhe akumulatorëve.

Kryetari i Komunës së Sarajit realizoi takim me përfaqësuesit e organizatës 0-Mbetje, znj. Biljana Kostadinova dhe z. Emir Adem, kompani e cila meret me menaxhimin e grumbullimit të mbeturinave elektronike, baterive dhe akumulatorëve.

Në kuadër të projektit “Edukimi ekologjik i nxënësve”, që organizohet nga OJQ 4 Select me kryetare znj. Biserka Redžić Muhić , sot Kreytari i Komunës së Sarajit realizoi takim me përfaqësuesit e organizatës 0-Mbetje, znj. Biljana Kostadinova dhe...

More info

🚰Kryetari I Komunës së Sarajit bashkë me Kryetaren e Qytetit të Shkupit znj.Danella Arsovska inspektuan punimet përfundimtare ndërtimore për rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Bojanë dhe Gllumovë të Komunës së Sarajit.

🚰Kryetari I Komunës së Sarajit bashkë me Kryetaren e Qytetit të Shkupit znj.Danella Arsovska inspektuan punimet përfundimtare ndërtimore për rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Bojanë dhe Gllumovë të Komunës së Sarajit.

Kryetari I Komunës së Sarajit bashkë me Kryetaren e Qytetit të Shkupit znj.Danella Arsovska inspektuan punimet përfundimtare ndërtimore për rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Bojanë dhe Gllumovë të Komunës së Sarajit...

More info