NJOFTIM për këqyrje publike

NJOFTIM për këqyrje publike

Pas propozim Projektin Urbanistik jashtë vendbanimit me destinim A4 – Banim të përkohshëm, në pjesë nga PK 1979, KK Shishovë, Komuna e Sarajit,. Propozim projekti urbanistik me të dhënat grafike do të jet i shpallur në web faqen e Komunës Saraj...

More info

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait.

THIRRJE PUBLIKE  Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait.

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Saraјit për vitin 2023 të dedikuara për zhvillim dhe përparim të sportit dhe aktiviteteve sportive-rekreative në Komunën e Sarait...

More info

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit

THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve financiare të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023 të dedikuara për financim të aktiviteteve projektuese të Shoqatave dhe fondacioneve në Komunën e Sarajit Shpërndarja...

More info

Të dashur qytetarë

Të dashur qytetarë

Në emrin tim personal dhe në emër të administratës komunale, të gjithë qytetarëve dhe institucioneve komunale ju uroj festën e Vtit të ri duke ju dëshiruar së pari shëndet, lumturi dhe harmoni në familjet tuaja. Mërgimtarëve që janë kthyer për...

More info