Propozim Buxheti për vitin 2022

Propozim Buxheti për vitin 2022

Për të gjithë qytetarët të cilët  janë të interesuar që të japin vërejtje, sugjerime apo propozime rreth buxhetit të vitit 2022, mund të na shkruajnë duke mbushur formularin mëposhtë! Afati i fundit deri kur mund të na shkruani në lidhje me...

More info

Fillon rekosntruimi i tërësishëm i rrugës Liria (nr.1) në Saraj, gjegjësisht rrugës për tek Qendra rekreative.

Fillon rekosntruimi i tërësishëm i rrugës Liria (nr.1) në Saraj, gjegjësisht rrugës për tek Qendra rekreative.

Започнува целосната реконструкција на улицата Лириа (бр.1) во Сарај, односно патот до Рекреативниот центар. Започнува целосната реконструкција на улицата Лириа (бр.1) во Сарај, односно патот до Рекреативниот центар.

More info