INFORMIM

INFORMIM

Me përkushtim dhe punë në edukimin e hershëm të fëmijëve tanë, që të kemi fëmijë të lumtur dhe shoqëri të shëndoshë në të ardhmen! Duke pasur parasysh kërkesat e shumta për regjistrimin e fëmijëve në çerdhet e komunës së Sarajit, pas përfundimit...

More info

Thirje Publike

Thirje Publike

Komuna e Sarajit ju informon se Inspektorati komunal do të bëj inspektimin e procedurës së largimit të kamp shtëpizave dhe shfrytzuesit janë të obliguar të posedojnë dokumente identifikimi dhe libreza për rimorkio. Do të largohen të gjitha...

More info

Thirrje Publike

Thirrje Publike

Ftohen të gjithë bashkësitë lokale të Komunës së Sarajit për pjesmarrje në debat publik me temën “Prioritete dhe mangësi në vendbanimet e Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 24.09.2020 në ora 11:00, në hapësirat e shkollës...

More info

N J O F T I M

N J O F T I M

Njoftohen marketet dhe operatorët ekonomik në territorin e Komunës së Sarajit që janë të interesuar të bëjnë dorëzimin e gjësendeve të nevojshme për nevoja urgjente e të paanulueshme gjatë kohës së orës policore gjatë vikendeve se detyrimisht...

More info