Autoritet komunale në Saraj, po sanojnë dëmet nga shiu I rrëmbyeshëm dhe vërshimet

Autoritet komunale në Saraj, po sanojnë dëmet nga shiu I rrëmbyeshëm dhe vërshimet

Kryetari I Komunës së Sarajit Blerim Bexheti,merë pjesë në forumin e organizuar nga UNDP-ja për kryetarët e Komunave,  që zhvillohet në Strugë, me temë “ Decentralizimi përsëri në fokus”.  Në këtë forum janë të pranishëm ambasadori I BE-së në Shkup  Samuell Zhbogarë, kryeministri Zoran Zaev, Ministri I Pushteti Lokal dhe përfaqësues të UNDP-së.

Në këtë forum  jepen përvojat dhe eksperiencat se si pushteti lokal të jetë më afër dhe në shërbim të interesit qytetarë, si dhe përgatitjen e projekteve që janë në interes të qytetarëve kurse kryetarët e komunave, tregojnë për vështirësitë që I kanë në funksionimin dhe realizimin e punëve  të përditshme.

Ky forum u vlerësua  si një mundësi e mirë që mund të përfitojnë kryetarët e Komunave në përgatitjen e projekteve për aplikim në Organizata të ndryshme që ndajnë mjete për projekte kapitale, për të përmisuar standardin jetësorë të qytetarëve.

Forumet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, për të përforcuar kapacitet e pushtetit lokal.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}