Banorët e Sarajit takohen me përfaqësues të Kadastrës

Saraj 19 shkurt-Nën organizim të komunës së Sarajit të premten ështe realizuar një takim mes përfaqësuesve të Agjensis për kadastër  të Republikës së Maqedeonisë dhe bashkësive lokale të vendbanimeve të  Sarajit. Në këtë takim përfaqësuesit e bashkësive lokale në mënyrë të drejpërdrejtë hallet dhe problemet  me tokat e tyre ua kanë transmetuar përfaqësuesve të kadastrës, nga të cilët kanë marë garanca se në një mënyrë transparente në bashkëpunim me pushtetin lokal do ti ndihmojnë banorët për legalizimin e pronave të tyre.      (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}