Kryetari z. Blerim Bexheti bashkë me sekretarin e komunës z. Sefi Shabani dhe kryetarin e këshillit komunal z. Muhamed Ramadani realizuan një takim pune me Ministrin e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor z. Naser Nuredini.

Kryetari z. Blerim Bexheti bashkë me sekretarin e komunës z. Sefi Shabani dhe kryetarin e këshillit komunal z. Muhamed Ramadani realizuan një takim pune me Ministrin e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor z. Naser Nuredini.

Si temë diskutimi ishte mundësia për përmirësimin e gjendjes së mjedisit jetësor në komunën tonë. Gjegjësisht si projekte konkrete infrastrukturore u diskutuan: Faza e dytë e ndërtimit të ujsjellësit që do të përmirësoj furnizimin me ujë të pijshëm për vendbanimet: Rashçe, Kopanic, Bojanë, Bukoviq dhe Llaskarcë.
Projekt tjetër i rëndësisë së veçantë për të cilin diskutuam ishte Ndërtimi i shtratit të “Rekës” bashkë me kolektorin për mbledhjen e ujërave fekal, që kalon nga vendbanimi Bojanë dhe shkon deri në lumin Treska.

Komuna e Sarajit do të vazhdoj edhe më tej bashkëpunimin me institucionet për realizimin e projekteve që për qëllim kanë përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.