Blegtoria

Blegtoria gjithashtu është një ndër veprimtaritë kryesore në territorin Komunës. Për nevojat familjare ruhen lopët e racës së vendit dhentë dhe dhitë. Zhvillimin e kësaj veprimtarie e mundësojnë edhe kushtet e volitshme,natyrore malet me kullota.